APPLICATION FOR RACE ORGANIZATION / MAOMBI YA USAJILI WA MBIO

Note: Furnishing false or misleading information is punishable by law/Kumbuka: Kutoa taarifa ya uongo au isiyo sahihi ni kosa kisheria.

Before filling the form, please read carefully the attached notes at the end of the form /Kabla ya kujaza fomu hii, tafadhali soma kwa makini maelekezo mwisho wa fomu hii

Step 1 of 2

Race Details